?
!
Jeg spør..

Send inn ditt spørsmål her.

Jeg godtar brukerbetingelsene.*

Dette trenger vi å vite om deg:

  • Hvilken medisin du har spørsmål om
  • Hvilke andre medisiner du eventuelt bruker (også reseptfrie og naturmedisiner)
  • Hvorfor du bruker denne medisinen


Jeg godtar brukerbetingelsene.*

* Svarene vi gir er basert på opplysningene du gir oss. De vil ikke nødvendigvis gjelde for andre. Svaret er ikke egnet til å stille noen diagnose og det er alltid legen din som må avgjøre hvilken behandling du ska ha. Har du spørsmål om helsen din, diskuter det med lege eller annet helsepersonell som har ansvar for behandlingen din.