Spørsmål-svar-tjenesten på denne siden var en del av et prøveprosjekt som nå er avsluttet, og er ikke lenger i drift.

Hvis du har spørsmål om medisinene dine kan du snakke med legen din eller apoteket.

For informasjon om helse, inkl. legemidler, vises det til helsenorge.no

Spørsmål?Hent svarProblemstillingerOm oss

Vanlige problemstillinger

Våre leger og farmasøyterArne
Lege


Jan
Farmasøyt


Jenny
Farmasøyt


Pål-Didrik
Farmasøyt


Per-Jostein
Farmasøyt


Roar
Lege


Tina
Farmasøyt


Tone
Farmasøyt