Vanlige problemstillinger
Vanlige problemstillinger

Det er vanskelig å sette en klar grense for hva som er ”for mange” medisiner. Dette avhenger blant annet av helsetilstanden din og hvilke sykdommer du har. Typisk vil eldre pasienter og de med mange sykdommer ha behov for mange medisiner.

Er det farlig å bruke mange medisiner?
Det å bruke mange medisiner er ikke i seg selv et problem, men det kan øke faren for bivirkninger. Noen av medisinene er kanskje ikke nødvendige. Medisinene kan også påvirke hverandre. Dette gjelder også om du bruker flere reseptfrie medisiner, naturmedisin og kosttilskudd.

Hva kan du selv gjøre?
Unngå å bruke reseptfrie medisiner og naturmedisin eller kosttilskudd som du ikke har bruk for. Kontakt helsepersonell eller spør oss dersom du bruker medisiner som du mistenker gir deg bivirkninger, ikke har noen virkning, eller som du av andre grunner ikke tror du trenger. Det er viktig at du ikke endrer dosen eller slutter å bruke medisiner du har fått på resept uten at du har avtalt det med lege først.