Vanlige problemstillinger
Vanlige problemstillinger

Naturmedisin og kosttilskudd brukes ved ulike plager, men vi vet lite om hvordan de egentlig virker. Sammenlignet med vanlige medisiner er det lite kontroll av disse produktene, og dessverre er ikke alle aktører like seriøse.

Naturlig er ikke det samme som ufarlig
Vi har for eksempel både hjerte- og kreftmedisiner som stammer fra planter. Naturmedisin kan med andre ord inneholde stoffer som gir virkning i kroppen og dermed også bivirkninger. Naturmedisin og kosttilskudd kan påvirke vanlige medisiner, blant annet blodfortynnende, kolesterolsenkende medisiner, p-piller og medisiner mot depresjon.

Vær kritisk