Vanlige problemstillinger
Vanlige problemstillinger

Nyhetsoppslag om medisiner kan virke dramatiske og bidra til utrygghet. I de fleste tilfeller handler de om kjente virkninger eller bivirkninger, og det er ingen grunn til panikk.

Hva kan du selv gjøre?
Kontakt helsepersonell eller spør oss hvis du blir utrygg av nyhetsoppslag om dine medisiner.