Vanlige problemstillinger
Vanlige problemstillinger

Interaksjon betyr vanligvis at én medisin påvirker en annen medisin slik at virkningen blir annerledes. Reseptfrie medisiner, naturmedisin og kosttilskudd og dessuten livsstilsendringer, slik som røykeslutt eller endret kosthold, kan gi interaksjoner. Generelt øker faren for interaksjoner hvis du bruker mange ulike medisiner.

Hva skjer når medisiner påvirker hverandre?
Interaksjoner kan føre til bivirkninger eller at medisinen din ikke virker som den skal. Noen ganger bør du unngå å bruke visse medisiner sammen. Andre ganger kan legen tilpasse dosen eller gi deg ekstra oppfølging. Hvis du bruker to medisiner som interagerer, og slutter å bruke én av dem, kan virkningen av den andre medisinen bli endret.

Hva kan du selv gjøre?
I pakningsvedlegget finner du opplysninger om interaksjoner. Kontakt helsepersonell eller spør oss dersom du bruker en eller flere medisiner, naturmedisin og kosttilskudd.