Vanlige problemstillinger
Vanlige problemstillinger

Alle typer medisin kan gi bivirkninger
Både medisiner med og uten resept, naturmedisin og kosttilskudd kan gi bivirkninger. Vanlige bivirkninger kan i utgangspunktet ramme alle, mens sjeldne bivirkninger gjerne rammer personer som er spesielt utsatte. Faren for bivirkninger må alltid veies opp mot nytten medisinen forventes å ha for deg. Denne vurderingen kan du og legen ta i fellesskap.

Bivirkninger er vanligst i oppstarten
De fleste bivirkninger er milde, kommer ofte i oppstarten, og går over selv om du fortsetter behandlingen. Noen merker du med én gang, andre viser seg først etter en stund. Å slutte brått med en medisin kan også gi bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger
De færreste pasienter opplever alvorlige bivirkninger. Skal du ta medisiner som kan ha alvorlige bivirkninger, må både du og legen være oppmerksomme på tegn til dette under behandlingen. Noen sykdommer eller medisinkombinasjoner øker sjansen for alvorlige bivirkninger. Da kan legen bytte medisin eller tilpasse dosen.

Hva er best - gamle eller nye medisiner?
Når en ny medisin kommer på markedet er ikke alle bivirkninger kjent. Derfor kan det se ut som om nye medisiner har færre bivirkninger enn gamle. Slik er det som oftest ikke. Vurderer legen at du er ekstra utsatt for bivirkninger, kan det være tryggere å velge en eldre type medisin enn de nye som vi vet mindre om. Reseptfrie medisiner er trygge å bruke for de aller fleste, men kan likevel gi bivirkninger hos noen.

Hva kan du selv gjøre?
Du kan selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett. I pakningsvedlegget finner du opplysninger om bivirkninger. Kontakt helsepersonell eller spør oss om bivirkninger når du bruker en eller flere medisiner, naturmedisin og kosttilskudd, eller kopimedisin.